Skip to main content
Labo Rigo
© 2023 - Labo Rigo - Alle rechten voorbehouden

Accreditatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Labo Rigo heeft een kwaliteitsmanagementsysteem gedocumenteerd en geïmplementeerd om de patiënten en de voorschrijvende artsen een optimale dienstverlening te verzekeren. Het laboratorium stelt hiervoor alle nodige middelen ter beschikking waardoor juiste en betrouwbare resultaten gegarandeerd zijn, evenals hun snelle rapportering en hun vertrouwelijkheid.

Kenmerken van het kwaliteitsmanagementsysteem:

  • Kwaliteitshandboek
  • Up-to-date en gevalideerde technieken
  • Opleidingen en bijscholingen van het personeel
  • Gedetailleerde standaardprocedures (werkvoorschriften)
  • Interne en externe kwaliteitscontroleprogramma's
  • Controle van de pre-analytische, analytische en post-analytische fase

Kwaliteitsdoelstellingen en interne audits

Labo Rigo zal evaluaties van de kwaliteitsdoelstellingen uitvoeren en interne audits plannen om aan te tonen dat de pre-analytische, analytische en post-analytische processen uitgevoerd worden op een manier die voldoet aan de eisen van de aanvragers, om ervoor te zorgen dat deze conform het kwaliteitsmanagementsysteem zijn en om continu de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.

Nationale en internationale kwaliteitscontrole programma’s

Labo Rigo neemt deel aan tal van nationale en internationale kwaliteitscontrole programma’s, zoals Sciensano (België), SKML (Nederland), UKNEQAS (United Kingdom) en LGC standards (United Kingdom). Hierdoor zijn de laboratoriumresultaten gestandaardiseerd en hun kwaliteit en stabiliteit in de tijd gegarandeerd en gecontroleerd.

BELAC-accreditatie & scoop

Labo Rigo is sinds 1995 geaccrediteerd door het Belgisch Accreditatiesysteem BELAC. De BELAC Accreditatie geeft u als opdrachtgever de garantie dat alle fasen van de laboratoriumactiviteiten worden uitgevoerd volgens de internationale ISO-norm. BELAC voert hiertoe op regelmatige basis een audit uit.

Het laboratorium werkt volgens de laatste EN ISO 15189:2012 - norm.

Op deze pagina kan u ons BELAC accreditatiecertificaat raadplegen met bijhorende scoop of gedetailleerde lijst van geaccrediteerde analyses.